Domeniul

Specializare

Locuri bugetate

Locuri cu taxă

Muzică 

Stilistica Interpretării Muzicale

37 

13

Teatru 

Artele Spectacolului de Teatru

10

5 


Calendarul desfășurării concursului de admitere - studii universitare de MASTERAT Domeniul: TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI
Informații privind conținutul acestor programe de studii se pot accesa pe https://fmt.uvt.ro/educatie/master/

Domeniul

Specializarea

Program înscriere

Perioada susținere probe

Afisare rezultate

Perioada confirmări/ înmatriculări

Afișare rezultate finale

Muzică

Stilistica interpretării muzicale

13-14 septembrie 2017

orele 9-14

15 septembrie 2017

18 septembrie 2017

18-19 septembrie 2017

19 septembrie 2017

Teatru

Artele spectacolului de teatru

13-14 septembrie 2017

orele 9-14

15-16 septembrie 2017

18 septembrie 2017

18-19 septembrie 2017

19 septembrie 2017

Datele sunt orientative, mici schimbări pot apărea ulterior și vor fi anunțate din timp.

alt : tabel1.pdf

Acte necesare la înscrierea candidaţilor:


 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Diploma de licenţă în original sau copie certificată ”conform cu originalul”; absolvenţii studiilor de licenţă din promoţia 2017 cărora nu li s-au eliberat diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pot prezenta în locul acestora originalul adeverinţei-tip din care să rezulte faptul că au absolvit studiile de licenţă şi au promovat examenul de licenţă, media generală de licenţă, notele obținute la probele susținute la examenul de licenţă, termenul de valabilitate a adeverinței şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • Foaia matricolă/ supliment de diplomă în original sau în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Certificatul de naştere în copie certificată ”conform cu originalul”;
 • Certificatul de căsătorieîn copie certificată ”conform cu originalul” (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele);
 • Carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de admitere;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, în original (emisă de către medicul de familie);
 • Dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100,00 Lei, care se va achita în cadrul programului prevăzut pentru înscrierea la concurs, eliberându-se o chitanţă.
 • Fişă tip de înscriere sub semnătura proprie a candidatului (fişa tip se găseşte la secretariatul facultăţii);
 • Fișele de repertoriu, prevăzute pentru specializarea aleasă, pentru candidații de la specializările Stilistica Interpretării Muzicale, Artele spectacoului de teatru (fișele tip se găsesc la secretariatul facultății)
 • Cerere tip pentru candidații la programul de studii masterale Artele spectacolului de teatru, în care se va specifica modulul de studii pentru care se optează la înscrierea pentru concursul de admitere: (MODUL I ARTA ACTORULUI DE TEATRU / MODUL II ARTA ACTORULUI PENTRU TEATRUL MUZICAL).
 • Scrisoare de motivare pentru admiterea la programul de studii masterale Artele spectacolului de teatru, care se referă la:
 • a. Activitatea profesională a candidatului până în momentul concursului de admitere;
  b. Propunere în ceea ce privește dezvoltarea profesională a candidatului în funcție de modulul de studii masterale pentru care optează (Modul I Arta actorului de teatru. Modul II Arta actorului pentru teatrul muzical;
  c. Argumentarea teoretică a unei creații scenice personale relevante pentru activitatea profesională a candidatului (rol într-un spectacol de teatru / teatru musical / opera / operetă / recital etc., sau orice altă creație artistică aferentă domeniului de studii). Pentru candidații care nu au creații scenice personale pot argumenta o propunere de rol într-un spectacol virtual, în funcție de modulul ales.
 • Anexa 1 a Regulamentului cadru UVT, completată;
 • dosar plic.
DOMENIUL MUZICĂ:
Test de aptitudini și deprinderi muzicale pentru candidații care nu au studiat muzică
1. AUZ MUZICAL ŞI SOLFEGIU LA PRIMA VEDERE – probǎ practicǎ
2. TEORIA MUZICII – probǎ scrisǎ
Specializarea: STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE instrumente / muzică de cameră / canto / dirijat cor
Etapa I – ELIMINATORIE Recital – probă de interpretare – practic
Etapa a II - a Analiză interpretativă – oral

DOMENIUL TEATRU ȘI ARTELE SPECATCOLULUI:
Specializarea: ARTELE SPECATCOLULUI DE TEATRU MODUL I Arta actorului de teatru / MODUL II Arta actorului pentru teatrul muzical
Etapa I INTERVIU – practic
Etapa a II – a MODUL I PROBA DE INTERPRETARE - practic
MONODRAMĂ - Testarea aptitudinilor pentru creația scenică
Etapa a II – a MODUL II PROBA DE INTERPRETARE - practic
1. RECITAL MUZICAL-COREGRAFIC - Testarea aptitudinilor vocale și de expresie corporală
2. MONOLOG - Testarea aptitudinilor pentru aprofundarea studiului artei actorului

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Muzica si Teatru
Adresa: Piaţa Libertăţii nr.1 Timişoara,
judeţ Timiş RO-300077, România
Telefon: +40 256 592 650
Email: valentina.vladut[at]e-uvt.ro