Căpraru Ecaterina
Lect. univ. dr.Casa de Cultură a Studenților,
sala 201