CONDUCEREA FACULTĂȚII


DECAN

Prof. univ. dr. Zonte Violeta-Simona
E-mail: violeta.zonte@e-uvt.ro
Program audiențe: marți 9:00 - 11:00

PRODECAN

Lect. univ. dr. Mălăncioiu Cristina-Alina
Responsabil cu:
     - Strategia academică.
     - Relațiile cu studenții.
E-mail: cristina.constantin@e-uvt.ro
Program audiențe: vineri 11:30 - 12:30

PRODECAN

Lect. univ. dr. habil. Popean Mihai-Ioan
Responsabil cu:
     - Cercetarea științifică.
     - Relațiile internaționale.
E-mail: mihai.popean@e-uvt.ro
Program audiențe: miercuri 12:00 - 13:00

DEPARTAMENT:
Muzică - Actorie

ȘCOALĂ DOCTORALĂ F.M.T.


DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Zeman Rodica-Ortensia
E-mail: rodica.miclea@e-uvt.ro
Program audiențe: luni 10:30 – 11:30

DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ

Prof. univ. dr. habil. Ringler-Pascu Eleonora
E-mail: eleonora.ringlerpascu@e-uvt.ro
Program audiențe: marti, 10:00-12:00
Biroul Erasmus / Șc. Doctorală

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara.
Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, respectiv absolvenților de facultate, patru specializări la ciclul de licenţă: INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE, INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO, MUZICĂ şi ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE), ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) (LIMBA GERMANĂ), precum și specializările STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE- Instrumente/ Muzică de cameră/ Canto/ Dirijat cor, și ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU- Modul I Arta actorului de teatru/ Modul II Arta actorului pentru teatru muzical, în cadrul studiilor universitare de masterat.

Misiunea Facultăţii de Muzică şi Teatru este deopotrivă una culturală, ştiinţifică şi formativă. Prin cadre didactice cu înaltă calificare şi prin oferta curriculară atractivă facultatea formează specialişti atât în domeniile interpretării muzicale şi teatrale cât şi în domeniul cercetării şi didacticii.