CONDUCEREA FACULTĂȚII


DECAN

Prof. univ. dr. Zonte Violeta-Simona
E-mail: violeta.zonte@e-uvt.ro
Program audiențe: marți 9:00 - 11:00

PRODECAN

Lect. univ. dr. Mălăncioiu Cristina-Alina
Responsabil cu:
     - Strategia academică.
     - Relațiile cu studenții.
E-mail: cristina.constantin@e-uvt.ro
Program audiențe: vineri 11:30 - 12:30

PRODECAN

Lect. univ. dr. habil. Popean Mihai-Ioan
Responsabil cu:
     - Cercetarea științifică.
     - Relațiile internaționale.
E-mail: mihai.popean@e-uvt.ro
Program audiențe: miercuri 12:00 - 13:00

DEPARTAMENT:
Muzică - Actorie

ȘCOALĂ DOCTORALĂ F.M.T.


DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Zeman Rodica-Ortensia
E-mail: rodica.miclea@e-uvt.ro
Program audiențe: luni 10:30 – 11:30

DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ

Prof. univ. dr. habil. Ringler-Pascu Eleonora
E-mail: eleonora.ringlerpascu@e-uvt.ro
Program audiențe: marti, 10:00-12:00
Biroul Erasmus / Șc. Doctorală

Născută în anul 1906, desfiinţată abuziv de-a lungul istoriei sale de două ori de către autorităţile comuniste, Facultatea de Muzică și Teatru a fost reînfiinţată de fiecare dată de către muzicieni şi profesori care au înţeles necesitatea imperioasă a existenţei unei astfel de instituţii în capitala Banatului. În actuala formă, Facultatea de Muzică şi Teatru a fost reînfiinţată în anul 1990, funcţionând ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara. Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, respectiv absolvenților de facultate, patru specializări la ciclul de licenţă: INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE, INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO, MUZICĂ şi ARTELE SPECTACOLULUI - ACTORIE (în limba română şi în limba germană), precum și specializarea STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE - Instrumente/ Muzică de cameră/ Canto/ Dirijat cor, în cadrul studiilor universitare de masterat. Ȋncepând cu anul universitar 2017-2018, în cadrul Facultăţii de Muzică şi Teatru funcţionează, în cadrul studiilor universitare de masterat, specializarea: ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU
MODUL I Arta actorului de teatru
MODUL II Arta actorului pentru teatrul muzical.
Din anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultăţii de Muzică şi Teatru funcţionează Şcoala Doctorală pentru domeniul Muzică.

Misiunea Facultăţii de Muzică şi Teatru este deopotrivă una culturală, ştiinţifică şi formativă. Prin cadre didactice cu înaltă calificare şi prin oferta curriculară atractivă facultatea formează specialişti atât în domeniile interpretării muzicale şi teatrale cât şi în domeniul cercetării şi didacticii.