Informații privind programele de studii universitare de licență

SPECIALIZARE: Interpretare muzicală - Instrumente


Durata studiilor: 4 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut: licenţiat în muzică

Intrebări frecvente

Prin oferta educațională aferentă Specializării Interpretare muzicală- Instrumente, Facultatea de Muzică și Teatru pune la dispoziţia studenţilor acestei specializări cadrul necesar evoluţiei artistice în domeniul interpretării instrumentale. Promovând dezvoltarea talentului într-o manieră organică, studenţii au posibilitatea rafinării tehnicii instrumentale, a gustului estetic şi a viziunii interpretative în vederea consolidării unei personalităţi artistice distincte.

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara. Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat patru specializări la ciclul de licenţă: Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare muzicală- Canto, Muzică şi Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană).
Specializarea Interpretare muzicală - Instrumente beneficiază atât de aportul cadrelor didactice titulare cât și a celor asociate - interpreți, compozitori, muzicologi, pedagogi, toți având o bogată și valoroasă activitate artistică și științifică la nivel național și internațional.

Program acreditat. Titlul obținut: Licențiat în Muzică, Specializarea Interpretare muzicală- Instrumente

Ȋn cadrul întâlnirilor individuale cu nume prestigioase ale artei interpretative, studenţii sunt îndemnaţi să îşi găsească propria identitate artistică, ceea ce va asigura darul cel mai de preţ în domeniul muzical: autenticitatea. Studenţii vor intra în contact cu propria vulnerabilitate în explorarea repertoriului solistic, vor dobândi experienţa colaborării în sondarea lumii intime a muzicii de cameră şi cea a subordonării unei viziuni ce-i aparţine dirijorului, în investigarea repertoriului orchestral.
Ȋn paralel, studenţii pot cunoaşte eliberarea de constrângerile notaţiei muzicale, frecvantând cursurile de Jazz, în care vor lucra îndeaproape cu maeştri ai acestui gen muzical, dând frâu liber imaginaţiei creatoare. Apariţiile scenice ale studenţilor alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţii specializării Interpretare muzicală- Instrumente: instrumentist de orchestră sau de formaţie camerală, solist instrumentist, pianist acompaniator, corepetitor, profesor de instrument în învăţământul vocaţional la ciclurile primar şi gimnazial- numai cu certificat DPPD, modul 1, instructor muzical, referent muzical.

Tranziția de la învățământul universitar la inserția pe piața muncii este facilitată de parteneriatele și contactul permanent pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are cu cele mai importante instituții de învățământ și cultură din Timișoara: Colegiul Național de Artă Ion Vidu, Filarmonica de Stat Banatul, Opera Națională Română, Teatrul Național, în cadrul cărora studenții facultății pot desfășoară activități legate de practica de specialitate.
Cadrul instituțional oferă studenților oportunitatea de a se implica atât în activitățile artistice și științifice cât și în latura legată de organizarea acestora. Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participări individuale, pe plan național și internațional, la diferite evenimente artistice și științifice, cât și prin parteneriatele Erasmus pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are, în plan internațional, cu universități de prestigiu .

Apariţiile scenice ale studenţilor alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice. Excelenţa în domeniul interpretării va fi răsplătită prin concertele anuale susţinute de studenţii merituoşi ai facultăţii noastre în calitate de solişti, acompaniaţi de orchestra Filarmonicii Banatul, de colaborările cu Opera Naţională din Timişoara

Disciplină obligatorie de specialitate, Practica artistică are ca obiective crearea deprinderii de a valorifica pe podiumul de concert cunoştinţele acumulate în cadrul disciplinelor de specialitate şi al activităţii de cercetare, pregătirea tinerilor pentru activităţile practice din instituţiile profesioniste cu profil muzical, creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei precum și creşterea calităţii mediului cultural local şi regional. Practica artistică se desfășoară în afara orelor de curs, prin concerte, recitaluri, spectacole, stagii de turnee, workshop-uri.

Implicarea în activitățile de voluntariat oferă studenților oportunitatea de a-și spori experiența în domeniul muzical sau alte domenii, contribuind la dezvoltarea abilităților legate de organizare, colaborare, relaționare și dezvoltare personală.

SPECIALIZARE:Interpretare muzicală - Canto


Durata studiilor: 4 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut: licenţiat în muzică

Intrebări frecvente

Prin oferta educațională aferentă Specializării Interpretare muzicală- Canto, Facultatea de Muzică și Teatru pune la dispoziţia studenţilor acestei specializări cadrul necesar evoluţiei artistice în domeniul interpretării vocale. Studenţii care optează pentru rafinarea artei cântului în facultatea noastră vor fi pregătiţi pentru a face faţă nevoilor în continuă schimbare ale carierei artistice.

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara. Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat patru specializări la ciclul de licenţă: Interpretare Muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Muzică şi Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană).
Specializarea Interpretare Muzicală - Canto beneficiază atât de aportul cadrelor didactice titulare cât și a celor asociate – cântăreți, compozitori, muzicologi, pedagogi, toți având o bogată și valoroasă activitate artistică și științifică la nivel național și internațional.

Program acreditat. Titlul obținut: Licențiat în Muzică, Specializarea Interpretare muzicală- Canto

Ȋn cadrul întâlnirilor individuale cu maeştrii artei vocale, studenţii vor explora lumea strălucitoare a operei, lumea introvertită a oratoriului şi cea intimă, camerală a lied-ului. Ei vor avea de asemenea posibilitatea studierii repertoriului de musical, în cadrul unui modul în care sunt explorate elemente specifice acestui gen muzical. Abordarea unui repertoriu cât mai divers, de la implementarea tehnicilor de emisie sonoră specifice interpretării muzicii vechi, până la performanţa necesară interpretării muzicii noi, constituie premise îndeaproape urmărite de îndrumătorii destinelor artistice din cadrul acestei specializări.
Ȋn paralel, studenţii pot cunoaşte eliberarea de constrângerile notaţiei muzicale, frecvantând cursurile de Jazz, în care vor lucra cu maeştri ai acestui gen muzical, dând frâu liber imaginaţiei creatoare. 

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţii specializării Interpretare muzicală- Canto: solist vocal, corist profesionist. instructor muzică vocală, referent muzical.

Tranziția de la învățământul universitar la inserția pe piața muncii este facilitată de parteneriatele și contactul permanent pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are cu cele mai importante instituții de învățământ și cultură din Timișoara: Colegiul Național de Artă Ion Vidu, Filarmonica de Stat Banatul, Opera Națională Română, Teatrul Național, în cadrul cărora studenții facultății pot desfășoară activități legate de practica de specialitate.
Cadrul instituțional oferă studenților oportunitatea de a se implica atât în activitățile artistice și științifice cât și în latura legată de organizarea acestora. Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participări individuale, pe plan național și internațional, la diferite evenimente artistice și științifice, cât și prin parteneriatele Erasmus pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are, în plan internațional, cu universități de prestigiu .

Apariţiile scenice ale studenților alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice. Excelenţa în domeniul interpretării va fi răsplătită prin concertele anuale susţinute de studenţii merituoşi ai facultăţii noastre în calitate de solişti, acompaniaţi de orchestra Filarmonicii Banatul, de colaborările cu Opera Naţională din Timişoara. 

Disciplină obligatorie de specialitate, Practica artistică are ca obiective crearea deprinderii de a valorifica pe podiumul de concert cunoştinţele acumulate în cadrul disciplinelor de specialitate şi al activităţii de cercetare, pregătirea tinerilor pentru activităţile practice din instituţiile profesioniste cu profil muzical, creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei precum și creşterea calităţii mediului cultural local şi regional. Practica artistică se desfășoară în afara orelor de curs, prin concerte, recitaluri, spectacole, stagii de turnee, workshop-uri.

Implicarea în activitățile de voluntariat oferă studenților oportunitatea de a-și spori experiența în domeniul muzical sau alte domenii, contribuind la dezvoltarea abilităților legate de organizare, colaborare, relaționare și dezvoltare personală.

SPECIALIZARE:Muzică


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut: licenţiat în muzică

Intrebări frecvente

Prin oferta educațională aferentă Specializării Muzică, Facultatea de Muzică și Teatru oferă o abordare holistică a actului artistic muzical și educaţional prin conştientizarea importanţei extreme pe care o joacă educaţia în viaţa socială. Rigoarea analizei muzicologice, tactul pedagogic, viziunea organică a dirijorului, înţelegerea aprofundată a unui text muzical sau rafinarea gustului estetic sunt deprinse de studenţi frecvantând cursurile colective şi individuale, susţinute de compozitori, muzicologi şi dirijori consacraţi.

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara. Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat patru specializări la ciclul de licenţă: Interpretare muzicală- Instrumente, Interpretare muzicală- Canto, Muzică şi Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană). Specializarea Muzică beneficiază atât de aportul cadrelor didactice titulare cât și a celor asociate - compozitori, muzicologi, dirijori și pedagogi consacraţi, toți având o bogată și valoroasă activitate artistică și științifică la nivel național și internațional.

Program acreditat. Titlul obținut: Licențiat în Muzică, Specializarea Muzică

Rigoarea analizei muzicologice, tactul pedagogic, viziunea organică a dirijorului, înţelegerea aprofundată a unui text muzical sau rafinarea gustului estetic sunt deprinse de studenţi frecvantând cursurile colective şi individuale, susţinute de compozitori, muzicologi şi dirijori consacraţi. Ȋn paralel, studenţii pot cunoaşte eliberarea de constrângerile notaţiei muzicale, frecvantând cursurile de Jazz, în care vor lucra îndeaproape cu maeştri ai acestui gen muzical, dând frâu liber imaginaţiei creatoare

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţii specializării Muzică: dirijor, profesor de muzică în învăţământul general şi vocaţional la ciclurile primar şi numai cu certificat DPPD, modul 1, instructor muzical, secretar muzical, referent muzical, asistent cercetare, corist profesionist, bibliotecar în instituţii de profil (cu condiţia absolvirii cursului de biblioteconomie).

Tranziția de la învățământul universitar la inserția pe piața muncii este facilitată de parteneriatele și contactul permanent pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are cu cele mai importante instituții de învățământ și cultură din Timișoara: Colegiul Național de Artă Ion Vidu, Filarmonica de Stat Banatul, Opera Națională Română, Teatrul Național, în cadrul cărora studenții facultății pot desfășoară activități legate de practica de specialitate. Cadrul instituțional oferă studenților oportunitatea de a se implica atât în activitățile artistice și științifice cât și în latura legată de organizarea acestora.
Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participări individuale, pe plan național și internațional, la diferite evenimente artistice și științifice, cât și prin parteneriatele Erasmus pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are, în plan internațional, cu universități de prestigiu .

Apariţiile scenice ale studenților alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice.

Disciplină obligatorie de specialitate, Practica artistică are ca obiective crearea deprinderii de a valorifica pe podiumul de concert cunoştinţele acumulate în cadrul disciplinelor de specialitate şi al activităţii de cercetare, pregătirea tinerilor pentru activităţile practice din instituţiile profesioniste cu profil muzical, creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei precum și creşterea calităţii mediului cultural local şi regional. Practica artistică se desfășoară în afara orelor de curs, prin concerte, recitaluri, spectacole, stagii de turnee, workshop-uri.

Implicarea în activitățile de voluntariat oferă studenților oportunitatea de a-și spori experiența în domeniul muzical sau alte domenii, contribuind la dezvoltarea abilităților legate de organizare, colaborare, relaționare și dezvoltare personală.

SPECIALIZARE:Artele Spectacolului (Actorie) lb. română


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut: licenţiat în artele spectacolului

Intrebări frecvente

Prin oferta educațională aferentă Specializării Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană), Facultatea de Muzică și Teatru pune la dispoziţia studenţilor acestei specializări cadrul necesar evoluţiei artistice în domeniul teatral.

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara.
Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat patru specializări la ciclul de licenţă: Interpretare Muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Muzică şi Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană). Specializarea Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană) beneficiază atât de aportul cadrelor didactice titulare cât și a celor asociate – actori, regizori, scenografi, toți având o bogată și valoroasă activitate artistică și științifică la nivel național și internațional.

Program acreditat. Titlul obținut: Licențiat în Teatru, Specializarea Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană)

Specializarea Artele Spectacolului, Actorie (în limba română și în limba germană) are ca scop formarea de actori profesionişti prin descoperirea şi dezvoltarea personalităţii artistice, prin exerciţii de improvizaţie, transpunerea scenică de texte epice, studii de scenă şi rol, spectacole cu public, precum şi stagii de practică teatrală.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţii specializării Artele Spectacolului, Actorie (în limba română și în limba germană): actor, consultant artistic, sufleur teatru, pedagog teatru, prezentator Radio-TV cu studii superioare, organizator spectacole şi evenimente culturale, recuziter cu studii superioare.

Tranziția de la învățământul universitar la inserția pe piața muncii este facilitată de parteneriatele și contactul permanent pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are cu cele mai importante instituții de învățământ și cultură din Timișoara: Colegiul Național de Artă Ion Vidu, Filarmonica de Stat Banatul, Opera Națională Română, Teatrul Național, în cadrul cărora studenții facultății pot desfășoară activități legate de practica de specialitate. Cadrul instituțional oferă studenților oportunitatea de a se implica atât în activitățile artistice și științifice cât și în latura legată de organizarea acestora. Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participări individuale, pe plan național și internațional, la diferite evenimente artistice și științifice, cât și prin parteneriatele Erasmus pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are, în plan internațional, cu universități de prestigiu .

Apariţiile scenice ale studenţilor alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice.

Disciplină obligatorie de specialitate, Practica artistică are ca obiective crearea deprinderii de a valorifica pe scena de spectacol cunoştinţele acumulate în cadrul disciplinelor de specialitate şi al activităţii de cercetare, pregătirea tinerilor pentru activităţile practice din instituţiile profesioniste cu profil teatral, creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei precum și creşterea calităţii mediului cultural local şi regional. Practica artistică se desfășoară în afara orelor de curs, prin concerte, recitaluri, spectacole, stagii de turnee, workshop-uri.

Implicarea în activitățile de voluntariat oferă studenților oportunitatea de a-și spori experiența în domeniul teatral sau alte domenii, contribuind la dezvoltarea abilităților legate de organizare, colaborare, relaționare și dezvoltare personală.

SPECIALIZARE: Artele Spectacolului (Actorie) lb. germană


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut: licenţiat în artele spectacolului

Intrebări frecvente

Prin oferta educațională aferentă Specializării Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană), Facultatea de Muzică și Teatru pune la dispoziţia studenţilor acestei specializări cadrul necesar evoluţiei artistice în domeniul teatral.

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara.
Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat patru specializări la ciclul de licenţă: Interpretare Muzicală- Instrumente, Interpretare Muzicală- Canto, Muzică şi Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană). Specializarea Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană) beneficiază atât de aportul cadrelor didactice titulare cât și a celor asociate – actori, regizori, scenografi, toți având o bogată și valoroasă activitate artistică și științifică la nivel național și internațional.

Program acreditat. Titlul obținut: Licențiat în Teatru, Specializarea Artele Spectacolului, Actorie (în limba română şi în limba germană)

Specializarea Artele Spectacolului, Actorie (în limba română și în limba germană) are ca scop formarea de actori profesionişti prin descoperirea şi dezvoltarea personalităţii artistice, prin exerciţii de improvizaţie, transpunerea scenică de texte epice, studii de scenă şi rol, spectacole cu public, precum şi stagii de practică teatrală.

Ocupaţii corespunzătoare calificărilor obţinute de către absolvenţii specializării Artele Spectacolului, Actorie (în limba română și în limba germană): actor, consultant artistic, sufleur teatru, pedagog teatru, prezentator Radio-TV cu studii superioare, organizator spectacole şi evenimente culturale, recuziter cu studii superioare.

Tranziția de la învățământul universitar la inserția pe piața muncii este facilitată de parteneriatele și contactul permanent pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are cu cele mai importante instituții de învățământ și cultură din Timișoara: Colegiul Național de Artă Ion Vidu, Filarmonica de Stat Banatul, Opera Națională Română, Teatrul Național, în cadrul cărora studenții facultății pot desfășoară activități legate de practica de specialitate.
Cadrul instituțional oferă studenților oportunitatea de a se implica atât în activitățile artistice și științifice cât și în latura legată de organizarea acestora. Mobilitățile studenților și cadrelor didactice se realizează atât prin participări individuale, pe plan național și internațional, la diferite evenimente artistice și științifice, cât și prin parteneriatele Erasmus pe care Facultatea de Muzică și Teatru le are, în plan internațional, cu universități de prestigiu .

Apariţiile scenice ale studenţilor alături de mentorii lor reprezintă un bun punct de pornire pentru dobândirea încrederii de care vor avea atâta nevoie de-a lungul întregii cariere artistice.

Disciplină obligatorie de specialitate, Practica artistică are ca obiective crearea deprinderii de a valorifica pe scena de spectacol cunoştinţele acumulate în cadrul disciplinelor de specialitate şi al activităţii de cercetare, pregătirea tinerilor pentru activităţile practice din instituţiile profesioniste cu profil teatral, creşterea competitivităţii şi promovarea excelenţei precum și creşterea calităţii mediului cultural local şi regional. Practica artistică se desfășoară în afara orelor de curs, prin concerte, recitaluri, spectacole, stagii de turnee, workshop-uri.

Implicarea în activitățile de voluntariat oferă studenților oportunitatea de a-și spori experiența în domeniul teatral sau alte domenii, contribuind la dezvoltarea abilităților legate de organizare, colaborare, relaționare și dezvoltare personală.