Facultatea de Muzică © 2014 - Webmaster

Facultatea de Muzica si Teatru

"Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor, ea este esenţa ordinii, înălţând sufletul către tot ce este bun, drept, frumos."


PLATON

Documente

Misiunea Facultăţii de Muzică şi Teatru este deopotrivă una culturală, ştiinţifică şi formativă. Prin cadre didactie cu înaltă calificare şi prin oferta curiculară atractivă Facultatea formează specialişti atât în domeniile interpretării şi creaţiei muzicale şi teatrale cât şi în domeniul cercetării şi didacticii.

Noutăţi

Finalizare studii Licenta

Finalizare studii Masterat

Admitere Septembrie 2014

!!! Anunţ important !!!

Recital cameral

DIALOGURI