Specializarea Artele Spectacolului de Teatru

  • Domeniul: Teatru
    Specializarea: Artele Spectacolului de Teatru
    Forma de învățământ: Zi
    Forma de finalizare: Master universitar
    Titlul acordat: Masterand în Teatru