Specializarea Stilistica Interpretării Muzicale

HERBERT VON KARAJAN
““Aceia care şi-au atins toate ţelurile, probabil şi le-au ales prea jos”Prin oferta didactică atrăgătoare, de la cercetarea muzicologică necesară interpretării muzicii vechi, la cunoaşterea aprofundată a tehnicilor componistice din perioada contemporană, studentului i se oferă oportunitatea de a-şi desăvârşi personalitatea artistică în domeniul interpretării instrumentale sau vocale, a muzicii de cameră sau în arta dirijatului coral. Artişti consacraţi ce apar pe importante scene europene, solişti ai filarmonicii sau ai operei, sunt invitaţi să ţină cursuri de măiestrie, prin care să ofere o viziune panoramică masterandului dornic de perfecţionare. De-a lungul studiilor masterale, studenţii au numeroase oportunităţi de a apărea în faţa publicului, masteranzii cei mai talentaţi având posibilitatea de a fi prezenţi în concertele Festivalului Internaţional Timişoara Muzicală sau alte festivaluri prestigioase.

  • Domeniul: Muzică
    Specializarea: Stilistica Interpretării Muzicale
    Forma de învățământ: Zi
    Forma de finalizare: Master universitar
    Titlul acordat: Masterand în Muzică