Sütö-Udvari András
Conf. univ. dr.Casa de Cultură a Studenților,
sala 202