Publicații


  • Revistă de ştiinţe teatrale Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Muzică şi Teatru Departamentul: Muzică – Artele Spectacolului-Actorie (limba română şi germană)
    Pentru mai multe detalii vizitați: www.dramart.uvt.ro