Search
Close this search box.

Masterat

Vizând excelența artistică, drumul către consolidarea unui stil interpretativ individual constituie ţelul spre care sunt călăuziţi constant studenţii masteranzi. Desprinderea de căile bătătorite ale tradiţiei muzicale în căutarea identităţii artistice reprezintă un pas dificil de realizat; necesitând mult tact, demersul întreprins de dascăli va presupune, mai mult decât expunerea propriilor idei, explorarea posibilităţii de a rămâne deschis în fața noului, formulând, interogând, cercetând. Studentul va putea cultiva astfel simțul descoperirii multiplelor sensuri ale unei partituri muzicale, nu doar însuşirea unei viziuni ce nu-i aparţine.

Planurile de învățământ ale specializărilor
Fișele de disciplină ale specializărilor