Search
Close this search box.

Despre facultate

Înființată în anul 1961 sub numele Institutul Pedagogic Muzical (3 ani), Facultatea de Muzică și Teatru funcționează în forma ei actuală din anul 1990, ca una dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii de Vest din Timişoara.
Facultatea de Muzică şi Teatru oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat, respectiv absolvenților de facultate, patru specializări la ciclul de licenţă: INTERPRETARE MUZICALĂ – INSTRUMENTE, INTERPRETARE MUZICALĂ – CANTO, MUZICĂ şi ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE), ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE) (LIMBA GERMANĂ), precum și specializările STILISTICA INTERPRETĂRII MUZICALE- Instrumente/ Muzică de cameră/ Canto/ Dirijat cor, și ARTELE SPECTACOLULUI DE TEATRU- Modul I Arta actorului de teatru/ Modul II Arta actorului pentru teatru muzical, în cadrul studiilor universitare de masterat.

Misiunea Facultăţii de Muzică şi Teatru este deopotrivă una culturală, ştiinţifică şi formativă. Prin cadre didactice cu înaltă calificare şi prin oferta curriculară atractivă facultatea formează specialişti atât în domeniile interpretării muzicale şi teatrale, cât şi în domeniul cercetării şi didacticii.