PREZENTARE


Școala Doctorală de Muzică și Teatru din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD-UVT), funcționează pentru Domeniul de studii doctorale MUZICĂ începând cu anul universitar 2015-2016 în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, 1/2011 Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2011, cu modificările ulterioare, și prin Ordinul nr. 5684/2015 emis de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea domeniului de doctorat Muzică în cadrul școlii doctorale organizate în Universitatea de Vest din Timișoara.
Începând cu anul universitar 2018-2019, în urma validării CNATDCU din 18.07.2018 și prevederilor OMEN nr. 3353/2018 s-a aprobat înființarea și funcționarea în domeniul de doctorat TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI în cadrul școlii doctorale.
Școala Doctorală de Muzică și Teatru din cadrul IOSUD-UVT asigură doctoranzilor posibilitatea de a opta pentru forma de doctorat ştiinţific sau doctorat profesional în funcţie de pregătirea acestora în domeniul fundamental ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE, domeniul de cercetare ştiinţifică sau creaţie artistică pentru Domeniul MUZICĂ, respectiv TEATRU ȘI ARTELE SPECTACOLULUI.


Orar doctorat

 • Coordonatori doctorat

  1

 • Metodologii și regulamente

  1

 • Activități

  1

 • Admitere

  1