Search
Close this search box.

Mălăncioiu Gabriel

Conf. univ. dr.

Sala 115

Coexistenţa aspectului intuitiv cu cel raţional în formarea compozitorului Gabriel Mălăncioiu (născut în anul 1979 la Brașov) se datorează absolvirii atât a Facultăţii de Automatică și Calculatoare cât și a Facultăţii de Muzică și Teatru din Timișoara. Pe lângă influenţa decisivă a Maestrului Remus Georgescu – cel care l-a iniţiat în studiul compoziţiei muzicale, în timpul studiilor masterale și a celor de doctorat urmate la Academia Naţională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca a întâlnit importante personalităţi ale vieţii muzicale românești, a căror influenţă poate fi lesne detectată: de la Cornel Ţăranu a preluat arta conciziei, de la Adrian Pop – importanţa acordată detaliului, de la Valentin Timaru – respectul faţă de valorile trecutului muzical, de la Eduard Tereny – rostul jocului în procesul componistic.

Racordarea cu ceea ce se întâmplă în domeniul muzicii contemporane în afara graniţelor ţării se datorează participării la cursurile de compoziţie din cadrul SOMMERAKADEMIE Prag-Wien-Budapest, unde a fost îndrumat de Nigel Osborne, Hans Tutschku și de membri ai ansamblului Klangforum Wien; noi deschideri îi sunt oferite ca urmare a selectării la cursurile EXPERIMENTAL STUDIO DES SWR din Freiburg, unde i-a avut profesori pe Brian Ferneyhough, Chaya Czernowin, Mark Andre, Dániel Péter Biró, dar și a participării sale la workshop-ul de compoziţie din cadrul Festivalului GEORGE ENESCU, unde a avut șansa de a fi îndrumat de Miklós Maros, Bernard Cavanna, Hupert Stuppner și Zygmunt Krauze.

Echilibrarea dinamică a polarităţilor joacă un rol important în cele 170 de lucrări compuse, determinând o întâlnire a perechilor polare la nivelul dinamicii, a densităţilor sonore, a structurilor timbrale, fie că vorbim despre rafinamentul specific lucrărilor corale, despre intimitatea lucrărilor camerale, despre exuberanţa muzicilor simfonice, despre explorarea întreprinsă în domeniul muzicilor ce implică folosirea echipamentului electronic sau despre experimentul ce domină performance-ul muzical. Lucrările sale abordează o problematică cu multiple implicaţii culturale și filozofice, unde conturarea unei perspective sistemice este organică și construită interior.

Muzica lui Gabriel Mălăncioiu a fost prezentată publicului pe cinci continente în peste 270 de concerte, fiind interpretată de ansambluri prestigioase precum Neue Vocalsolisten Stuttgart, Corul de Cameră al Sloveniei sau ansamblul Aventure, interpreţi precum Florian Mueller, Gudrun Hinze sau Richard Craig, dirijori precum Michael Wendeberg, Huba Hollókői sau Martina Batič. Compozitorul Corneliu Dan Georgescu remarca faptul că Gabriel Mălăncioiu este “una dintre cele mai active personalităţi, o voce sigură de sine şi foarte originală în peisajul muzical contemporan”.

Gabriel Mălăncioiu este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, al Comitetului Executiv al SNR-SIMC şi al unor organizaţii muzicale internaţionale precum Vox Novus (SUA), La Villa des Compositeurs (Franţa / Italia), Temp’ora (Franţa), Access Contemporary Music (SUA), Society of Composers (SUA). Partiturile lui sunt editate de Universal Edition.

Muzică (Studii universitare de licență)
Interpretare muzicală - Instrumente (Studii universitare de licență)
Interpretare muzicală - Canto (Studii universitare de licență)

    • Forme şi analize muzicale


Stilistica interpretării muzicale (Studii universitare de masterat)

  • Stilistica interpretării muzicii contemporane (opț.)

CV