Search
Close this search box.

Huzum Otilia

Conf. univ. dr.

Casa Studenţilor


,,Cum trebuie să fie teatrul azi, nimeni nu pare a şti” (Cătălina Buzoianu), căci teatrul este sinteza acţiunii, sufletului, culorii, spaţiului şi mişcării, iar actorul le animă pe rând. Unde cǎutǎm teatrul? În oameni, în epoci, în timp; deoarece arta este o concepţie influenţatǎ de timp, este imaginea unei societăţi şi reprezintǎ un mod de viaţă. Mai mult, stilurile de joc ce se înfiripă pe scândura scenei sunt întotdeauna ecoul sensibilităţii umane, al celei artistice într-un anumit moment; teatrul fiind în primul rând o modalitate de a înfăţisa, ca într-o oglindă, felul de a trăi al unor oameni de pe oricare meridian. Geneza unui domeniu este percepută sub forma unei sacralităţi la care avem obligaţia de a ne întoarce, deoarece aşa cum afirma esteticianul german Nicolai Hartmann ,,Nimeni nu începe cu propria sa gândire. Fiecare găseşte prezentă în vremea lui o anumită stare de fapt a cunoaşterii şi a punerii problemelor, stare în care el se integrează şi de la care porneşte în cercetare”. Căutând esenţa, se descoperă simplitatea şi, de aici, începe jocul dublu ca orizont utopic: pe de o parte spontaneitatea, iar pe de cealaltă parte hazardul unei revelaţii. Care? „jocul e să joci”, ,,ceasul nu merge înapoi, noi niciodată nu vom avea o a doua şansă. În teatru, însă, tot timpul poţi să pleci de la zero.” (Peter Brook)

Artele spectacolului (actorie) - limba română (Studii universitare de licență)

    • Educația și expresia vorbirii scenice
    • Tehnica vorbirii scenice


Disciplină complementară transversală (Studii universitare de licență)

  • Comunicare, oratorie, relaționare socială și profesională

CV

https://fmt.uvt.ro/huzum-otilia-4/#cs-tab-website5069