Susținere publică teză de doctorat – domeniul Muzică

* Brânzeu E. Nicolaie-Mihai
09.11.2019, orele 10:00, sala Orpheum, susținere publică teză de doctorat cu
titlul: Aspecte stilistice referitoare la creația compozitorului Nicolae Brânzeu

*Iordănescu C. Darius-Divian
09.11.2019, orele 12:00, sala Orpheum, susținere publică teză de doctorat cu
titlul: Opera Năpasta de Sabin Drăgoi – incursiuni analitice și dirijorale în scriitura corală

*Streza Dan-Alexandru
23.11.2019, orele 11:00, sala Orpheum, susținere publică teză de doctorat cu
titlul: Colindele religioase din Transilvania. Particularități muzicale, poetice, teologice