Search
Close this search box.

Roșca Lucian-Emil

Prof. univ. dr. habil.

Sala 113

Lucian Emil Roșca a absolvit în anul 1998 Academia de Muzică G. Dima din Cluj- Napoca, fiind îndrumat pe parcursul anilor de formare de distinşi profesori printre care Dan Voiculescu - contrapunct și fugă, Vasile Herman - Analize și forme muzicale, Tudor Jarda - Armonie modală, Valentin Timaru - Forme, Ioan Haplea - Folclor. În anul 2004 obține titlul de Doctor în muzică la Universitatea Națională de Muzică din București cu lucrarea intitulată Tipologia Repertoriului Instrumental de Joc pentru vioară din Câmpia Transilvaniei. Particularităţi stilistico-structurale, avându-l coordonator pe profesorul Gheorghe Oprea). În perioada 2006-2016 şi-a desfăşurat activitatea didactică la Universitatea de Artă din Târgu-Mureș, la disciplinele Teoria Muzicii, Armonie tonal-funcțională/Modală, Contrapunct și Folclor, moment în care înfiinţează Facultatea de Muzică (secția română).

În anul 2015 i se acordă Atestatul de Abilitare la Universitatea de Arte G. Enescu din Iași, devenind coordonator științific la Școala Doctorală de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Din anul 2016 va începe o importantă etapă din cariera didactică în cadrul Facultătii de Muzică și Teatru/ UVT la disciplina Folclor Muzical, Stilistica și Interpretarea Folclorului, Sistematizare arhive muzicale. Aprecierile din partea muzicologilor români și străini i-a conferit oportunitatea de a activa ca membru în cadrul unor importante asociații profesionale printre care menționăm Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Asociaţia de Ştiinţe Etnologice din România, Gesellschaft für Musikforschung, Kassel, Deutschland, membru CNATDCU din 2016. Preocupat fiind de calitatea activității didactice, științifice și de cercetare în cadrul unor proiecte personale și colective, este membru în colegii editoriale, iniţiator şi organizator a unor reuniuni științifice cu vizibilitate naţională şi internaţională.

Muzică (Studii universitare de licență)

  • Folclor muzical
  • Istoriografie muzicală (opț. )


Interpretare muzicală - Instrumente (Studii universitare de licență)

  • Folclor


Interpretare muzicală - Canto (Studii universitare de licență)

  • Folclor
  • Istoriografie muzicală (opț. )


Stilistica interpretării muzicale (Studii universitare de masterat)

  • Stilistica și interpretarea folclorului muzical (opț. )


Disciplină complementară transversală (Studii universitare de licență)

 • Sistematizare arhive muzicale folclorice și tehnoredactare computerizată

CV