Avizier general

Structura anului universitar 2020-2021

Programul EURO 200 privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționarii de calculatoare.Data limită a depunerii dosarelor 17 aprilie 2020.
Anunț activități online
Anunț secretariat
Modificarea structurii anului universitar 2019-2020 anii terminali HS 104
Apel repertoar ONG
Cerere repertoar ONG
Anunț ridicare diplome studii (absolvenți FMT promoția 2019)
Hotărârea Consiliului Facultății din 10.06.2020 privind consultații suplimentare în anul universitar 2020-2021
Calendar și criterii de acordare credite pentru activități de voluntariat, sem. II 2019-2020
Eliberări adeverințe de finalizare studii licență și disertație (link programare studenți)
Înscriere pentru acordarea creditelor aferente activităților de voluntariat sem. I 2020-2021
Sinteza procesului de evaluare a activităților didactice de către studenții FMT | anul universitar 2018-2019, semestrul I
Sinteza procesului de evaluare a activităților didactice de către studenții FMT | anul universitar 2018-2019, semestrul II
Sinteza procesului de evaluare a activităților didactice de către studenții FMT | anul universitar 2019-2020, semestrul I
Sinteza procesului de evaluare a activităților didactice de către studenții FMT | anul universitar 2019-2020, semestrul II
Sinteza procesului de evaluare a activităților didactice de către studenții FMT | anul universitar 2020-2021, semestrul I
Formular general cereri studenți UVT (link chestionar)