Coordonatori de doctorat – Domeniul Teatru și Artele spectacolului


1. Conf. univ. dr. habil. Maria-Adriana Lupu Hausvater, Universitatea de Vest din Timișoara,
e-mail: ada.hausvater@gmail.com;

2. Prof. univ. dr. habil. Eleonora Ringler-Pascu, Universitatea de Vest din Timişoara,
e-mail: eleonora.ringlerpascu@gmx.de;

3. Prof. univ. dr. Violeta Simona Zonte, Universitatea de Vest din Timişoara,
e-mail: violetazonte@yahoo.com;

Persoana de contact pentru informații legate de Școala Doctorală de Muzică și Teatru:
Prof. univ. dr. habil. Ringler-Pascu Eleonora - Director Școală Doctorală - Facultatea de Muzică și Teatru
e-mail:eleonora.ringlerpascu@e-uvt.ro;
e-mail: eleonora.ringlerpascu@gmx.de;