Management

Comisia de cazare

Lect. univ. dr. Cristina- Alina Mălăncioiu Prodecan
Asist. univ. drd. Victor Andrei Părău Cadru didactic
Șerban Lupei Student, delegat OSUT


Comisia de echivalare și recunoaștere a studiilor

Lect. univ. dr. Cristina- Alina Mălăncioiu Prodecan
Conf. univ. dr. Rodica-Ortensia Miclea Director de Departament
Conf. univ. dr. Ani- Rafaela Carabenciov


Comisia de burse

prof. univ. dr. Violeta Zonte Decan Președinte
lect. univ. dr. Cristina- Alina Mălăncioiu Prodecan Membru
Diana Ivășchescu Secretar șef Membru
Bakos Zsuzsanna Reprezentant al studenților în Consiliul facultății Membru
Șerban Lupei Delegat OSUT Membru