Search
Close this search box.

Management

Comisia de cazare

Lect. univ. dr. Cristina- Alina MălăncioiuProdecan 
Asist. univ. drd. Victor Andrei PărăuCadru didactic 
Șerban LupeiStudent, delegat OSUT Comisia de echivalare și recunoaștere a studiilor

Lect. univ. dr. Cristina- Alina MălăncioiuProdecan 
Conf. univ. dr. Rodica-Ortensia MicleaDirector de Departament 
Conf. univ. dr. Ani- Rafaela Carabenciov  Comisia de burse

prof. univ. dr. Violeta ZonteDecanPreședinte
lect. univ. dr. Cristina- Alina MălăncioiuProdecanMembru
Diana IvășchescuSecretar șefMembru
Bakos ZsuzsannaReprezentant al studenților în Consiliul facultățiiMembru
Șerban LupeiDelegat OSUTMembru